1. Trang nhất
  2. Dự án và khách hàng
  3. Châu Á
  4. Máy làm đá khối MB100 10 Tấn ở Phi-lip-pin
Máy làm đá khối MB100 10 Tấn ở Phi-lip-pin

Guangzhou Koller Refrigeration Equipment Co., Ltd.

Số điện thoại: +86-20-34922880 ext 8168
Số Fax: +86-20-34922345