1. Trang nhất
  2. Sản phẩm
  3. Máy làm đá cây làm lạnh trực tiếp

Máy làm đá cây làm lạnh trực tiếp

Máy làm đá cây làm lạnh trực tiếp Koller
1. Thiết bị tự bay hơi trực tiếp mà không cần bất kỳ hóa chất hay nước muối.
2. Máy làm đá cây hệ thống bay hơi trực tiếp dử dụng chương trình điều khiển PLC trung tâm tự động cung cấp nước và làm rơi đá.