1. Trang nhất
  2. Liên hệ

Guangzhou Koller Refrigeration Equipment Co., Ltd.

Địa chỉ: NO120, Qinlong Street, Liye Road, Dongchong Town, Nansha District, Guangzhou, China.
Số điện thoại: +86-20-34922880 ext 8168
Số Fax: +86-20-34922345

Thông tin phản hồi