1. Trang nhất
  2. Dự án và khách hàng
  3. Châu Á
  4. Máy làm đá lạnh trực tiếp DK50 5 tấn, Máy làm đá hình lập phương CV8000 8 tấn ở Hàn Quốc
Máy làm đá lạnh trực tiếp DK50 5 tấn, Máy làm đá hình lập phương CV8000 8 tấn ở Hàn Quốc

Guangzhou Koller Refrigeration Equipment Co., Ltd.

Số điện thoại: +86-20-34922880 ext 8168
Số Fax: +86-20-34922345