1. Trang nhất
  2. Dự án và khách hàng
  3. Châu Phi
  4. Máy sản xuất đá vảy KP100 10 tấn ở Ma-rốc
Máy sản xuất đá vảy KP100 10 tấn ở Ma-rốc

Guangzhou Koller Refrigeration Equipment Co., Ltd.

Số điện thoại: +86-20-34922880 ext 8168
Số Fax: +86-20-34922345