1. Trang nhất
  2. Dự án và khách hàng
  3. Trung Đông
  4. Máy làm đá khối MB100 10 tấn ở Bahrain
Máy làm đá khối MB100 10 tấn ở Bahrain

Guangzhou Koller Refrigeration Equipment Co., Ltd.

Số điện thoại: +86-20-34922880 ext 8168
Số Fax: +86-20-34922345