1. Trang nhất
  2. Dự án và khách hàng
  3. Trung Quốc
  4. Máy làm đá khối lớn MB250 ở Dương Giang
Máy làm đá khối lớn MB250 ở Dương Giang

Guangzhou Koller Refrigeration Equipment Co., Ltd.

Số điện thoại: +86-20-34922880 ext 8168
Số Fax: +86-20-34922345