1. Trang nhất
  2. Dự án và khách hàng
  3. Châu Á
  4. Máy làm đá hình ống TV200 công suất lớn lớn tại Lào
Máy làm đá hình ống TV200 công suất lớn lớn tại Lào

Guangzhou Koller Refrigeration Equipment Co., Ltd.

Số điện thoại: +86-20-34922880 ext 8168
Số Fax: +86-20-34922345