1. Trang nhất
  2. Dự án và khách hàng
  3. Châu Mỹ
  4. Máy làm đá hình ống TV50 5 tấn tại Paraguay
Máy làm đá hình ống TV50 5 tấn tại Paraguay

Guangzhou Koller Refrigeration Equipment Co., Ltd.

Số điện thoại: +86-20-34922880 ext 8168
Số Fax: +86-20-34922345