1. Trang nhất
  2. Dự án và khách hàng
  3. Châu Đại Dương
  4. Phòng lạnh Lớn VCR700 ở New Caledonia
Phòng lạnh Lớn VCR700 ở New Caledonia

Guangzhou Koller Refrigeration Equipment Co., Ltd.

Số điện thoại: +86-20-34922880 ext 8168
Số Fax: +86-20-34922345