1. Trang nhất
  2. Dự án và khách hàng
  3. Trung Quốc
  4. Phòng lạnh lớnVCR1200 ở Phật Sơn
Phòng lạnh lớnVCR1200 ở Phật Sơn

Guangzhou Koller Refrigeration Equipment Co., Ltd.

Số điện thoại: +86-20-34922880 ext 8168
Số Fax: +86-20-34922345