1. Trang nhất
  2. Sản phẩm
  3. Máy làm đá cây
  4. Máy làm đá cây MB60
 Máy làm đá cây MB60

Máy làm đá cây MB60

1.Môi chất lạnh: R22/R404a
2. Nguồn cấp: 380V-420V, 50Hz/60Hz, 3P; 220V-240V, 60Hz, 3P; 440V-480V, 60Hz, 3P
3. Điều kiện làm việc: nhiệt độ nước vào: 21ºC; nhiệt độ bay hơi: -10ºC; nhiệt độ ngưng tụ: 40ºC
4. Kỹ thuật, model, thông số và đặc tính cuối của sản phẩm có thể được thay đổi mà không báo trước.
Mẫu
Thông tin phản hồi